Mars Kaliszewski
info@marskaliszewski.com

time spaces

time spaces 2

video
contact
cv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Amazing Grace' by Mars Kaliszewski - exhibited in 'Wild New Territories'

exhibition, London, Vancouver, and Berlin, 2013